Ett par personer promenerar på David Bagares Gata vid Brunkebergstunnelns mynning
Foto

David Bagares Gata och Brunkebergstunnelns mynning

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kapten Lindmarks öde / Harald Norbelie

Kapten Lindmarks öde / Harald Norbelie