Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Räkenskapsföraren Gustaf Johan Berggrens sjelfmord: Begånget Onsdagen d. 17 April kl. 3/4 till 9 e. m. i huset N:o 2 vid Köpmantorget, 2 trappor upp, eller En kort lefnadsteckning öfver denne olycklige sjelfspilling. (Med Porträtt).

Fram till 1864 betraktades självmord som ett brott och var straffbart. Räkenskapsföraren Gustaf Johan Berggren begick självmord i sitt hem på Köpmantorget 2 i Gamla Stan den 17 april 1861. Enligt författaren så var Berggren fallen för vinglerier och smutsiga äventyr. Genom svindlerier och förfalskningar kom han efter en tid att hamna i sådana omständigheter att han såg sig tvungen att ta sitt liv.

"Carl 13:s torg", som nämns i texten, är dåtidens namn på Kungsträdgården.

8 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad