Foto

Två porträttbyster i Philipsenska skolan, Adolf Fredriks Torg 1. Interiör