Foto

Utsikt över Stockholms stads bad- och siminrättning, Strömbadet från Tegelbacken. Riddarholmen i bakgrunden