Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

S.k. jättegryta funnen vid sänkningen av Götgatan (Postmästarbacken) mellan Blekinge- och Gotlandsgatan. I bakgrunden kvarteret Kvadraten

Uppdaterad