Foto

Vasabron från Rosenbad. I förgrunden Strömgatan