Samtal i textform.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

En matmoders första samtal med sin nya kökspiga d. 29 okt. d.å., angående den bortflyttade pigans egenskaper

Denna text återger ett samtal mellan kökspigan Amalia och hennes nya husmor, framför allt angående den förra pigans brister och fel. Samtalet äger rum i husfruns bostad på Västerlånggatan i Gamla Stan, förmodligen samma år som skriften utgavs 1832.
Frakturstil. 7 sidor.Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad