Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Beckholmen

Beckholmen, en liten ö söder om Djurgårdsslätten, är skyddad som en del av nationalstadsparken Ekoparken. I den här boken berättas om Beckholmens funktioner genom tiderna och en hel del om de båtar som har legat och ligger vid Beckholmen. Ett särskilt avsnitt handlar om regalskeppet Vasas förlisning.

Texten i boken är inte alltid lättläst, men däremot finns flera "kronologiavsnitt" där det kortfattat står vad som hänt vid olika årtal, och bilderna är många och vackra.

Ur förordet: "Här finns en levande maritim miljö med varv och kajplatser, som fyller en viktig funktion för service och underhåll av många av de fartyg vi ser trafikera Stockholms vatten. De gamla skutorna, som är ett så viktigt inslag i stockholmsmiljön, kan här få sina behov tillgodosedda för att kunna leva vidare som flytande kulturskatter." 125 sidor.

Uppdaterad