Foto

Musikaliska akademien, Nybrokajen 11 från öster