Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Riddarhustorget och Riddarhuset, Riddarhustorget 10 från söder

Uppdaterad