Foto

Riddarhustorget och Riddarhuset, Riddarhustorget 10 från söder