Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Riddarhustorget och Riddarhuset, Riddarhustorget 10 från söder

Uppdaterad