Text
Författare: S - R., Anders. Stockholms stadsmuseum

Misstankans offer eller tjugoett-årige ynglingen Ludvig Ödberg, på lösa misstankar ...

Skriftens fullständiga titel lyder:
Misstankans offer eller tjugoett-årige ynglingen Ludvig Ödberg, på lösa misstankar anklagad och häktad för det rysliga mordet å öfverstinnan Sederholm, som begicks måndagsafton den 13 November 1858, klockan 6-9, i huset N:o 34 vid Mäster Samuels gata i Stockholm / skildrat på vers af Anders S-R. 6 sidor.

Uppdaterad