Huvuden på människor i en folkmassa
Text

Nederbörd, månadsvis 1869-2004

Statistik. Nedrbörd i Stockholm månadsvis per år.