Foto

Mjölnargården, Lilla Allmänna Gränd. Psilanderhielms malmgård