Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör från kyrksalen i Rosenlunds ålderdomshem, Tideliusgatan 12

Uppdaterad