Foto

Interiör från kyrksalen i Rosenlunds ålderdomshem, Tideliusgatan 12