Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Tyska brinken österut från Mälartorget

Uppdaterad