Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Tyska brinken österut från Mälartorget

Uppdaterad