Foto

Långholmen mot öster

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Långholmen österut

Långholmen österut