Foto

Stora Glasbruksgatan mot väster från Lokattens trappor