Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stadsgårdskajen västerut

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad