Text

Sjötrafik genom Slussen

Statistik. Tabeller över olika båttyper som passerat in i och ut ur Mälaren genom Karl Johansslussen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Slussen
Tema

Slussen

Vid Slussen rinner Mälarens sötvatten ut i Östersjön. Från början gick gränsen för Stockholm precis här, men redan under medeltiden växte Stockholm ur Gamla stan. Stockholmarna bör…