Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Gustav Adolfskyrkan på Ladugårdsgärdet. Nuvarande Gustav Adolfsparken

Uppdaterad