Foto

Årstadal. Stenhuset och gamla materialboden vid hamnen, Sjövik