Foto

Årstafältet med gamla Göta landsväg, d.v.s. den gamla landsvägen söderut till Götaland. Vägen har forntida anor.