Bildkonst
Konstnär: Sevenbom, Johan (1721-1784). Stadsmuseet i Stockholm

Utsikt från Blekholmen mot Södermalm

Konstnär: Sevenbom Johan (1721-17849
Material och teknik: Olja på duk
Mått i mm: 800x1155

Denna målning skiljer sig från flertalet av Sevenboms stockholmsutsikter. Vanligtvis målade han en förgrund där det pågår någon form av aktivitet, i mellangrunden målade han en vattenspegel och i horisonten en stadsvy med representativa byggnader. Vertikala linjer i form av master på skepp, kyrktorn och andra byggnadsdetaljer gav liv och rörelse. I denna målning är koncentrationen istället lagd vid himlen som dominerar med silverkanter på regntunga moln. 

Mot slutet av sitt liv blev Sevenboms långsamma produktion allt mer sällsynt. Det var svårt för honom att fullfölja sitt uppdrag att göra 15 stockholmsutsikter för magistratsalen i Gamla rådhuset. De sista målningarna är alla från Blekholmen men mot olika vädersträck. I denna målning ser vi det hus där konstnären bodde sina sista år. Det skymtar längst till vänster i bilden. Han har alltså inte behövt gå mer än utanför sin egen port.

Tvärsöver Blekholmen löper Gamla Kungsholmsbrogatan. Den gick mellan Kungsholmen och Norrmalm via Blekholmen. Byggnaden längst till höger i utsikten är Serafimerlasarettet. Det var tidigare en malmgård men byggdes successivt om och byggdes ut under 1700-talets andra hälft. Balkom malmgården ligger Skinnarviksbergen. De vita husen längst till höger är Riddarholmen.  

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad