Teckning med dansande par, notblad och en interiör med människor
Bildkonst
Konstnär: Sjöberg, Josabeth (1812-1882). Stadsmuseet i Stockholm

Skämtteckningar och noter till dansmusik

Konstnär: Sjöberg, Josabeth
Material och teknik: Tusch på papper
Mått i mm: 445x360

Skrift i bilden: "Framtidsbild. Det inre af ett Prestehus på landet 1980. D,Dur. Hvar är Andreas?, han synes ej bland de dansande elfor. Ach nej hans glädje ligger ej i dansen, ej i idyller, som han kring sig stör. Han är troligen på 3 remmare eller hos Sunqvistens och dricker "blandare". Det var tråkigt, att han ej är här den [---]."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad