Foto

Stockholmsutställningen 1930. Reklammasten, nattbild

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Vägvisare till Stockholmsutställningen 1930

Vägvisare till Stockholmsutställningen 1930