Foto

Stockholmsutställningen 1930, nattbild med reklammasten