Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Riddarhustorget. Gränssten vid sydöstra hörnet av torget. Text på stenen: A:o 1764 R.H

Uppdaterad