Foto
Fotograf: Skoglund, Per (f. 1950). Utrednings- och statistikkontoret

Vy från Hagstråket in mot Tenstaplan

Uppdaterad