Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Fiskarehamnen med Slussplan och del av Skeppsbron

Uppdaterad