Foto
Fotograf: Heurlin, G.. Stadsmuseet i Stockholm

Polishuset med park framför, från hörnet Bergsgatan - Agnegatan

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad