Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Skeppsbron. Defilering vid Oscar II:s begravning,

Uppdaterad