Foto

Interiör av nedre hallen på Murklevägen 100 i Enskede småstugeområde