Foto
Fotograf: Jacobsson, Selma. Stockholms stadsmuseum

Vy från Strömparterren mot Nationalmuseum och Skeppsholmen

Uppdaterad