Foto

Vy från Strömparterren mot Nationalmuseum och Skeppsholmen