Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Vy från Slussplan mot Södermalm

Uppdaterad