Josabeth Sjöberg sitter vid sin klavikord och sjunger.
Bildkonst
Konstnär: Sjöberg, Josabeth (1812-1882). Stadsmuseet i Stockholm

Sjunde bostaden: Mitt rum uti huset N:ro 27 vid Kocksgatan - Qvarteret Beckbrännaren mindre, en trappa upp. Sorgdräkten betyder Tant Sophie Brandeks död.

Konstnär: Sjöberg, Josabeth
Material och teknik: Akvarell
Underlag: Papper
Mått i mm: 200x315

Josabeth jöberg sitter sorgklädd vid klavikorden och sjunger Ingeborgs klagan, en tonsatt dikt av Esaias Tegnér. Hennes avlägsna släkting Sophie Brandel hade gått bort, vilket för Josabeth Sjöbergs del innebar ett arv på 333 Riksdaler. Hyran för rummet på Kocksgatan var 50 Riksdaler per år.

I Josabeth Sjöbergs bilder får man lätt ett intryck av att rummen var väldigt stora. I själva verket var det tvärtom. Detta bostadsrum har mätts upp till 8 eller 9 kvadratmeter och takhöjden var 196 cm. 


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad