Foto

Sibeliusgången i Akalla

På bilden syns det långa fristående skärmtaket längs med fasaderna på Sibeliusgångens östra del. Tanken var att man här skulle kunna gå skyddad från regn och rusk, från bostaden till tunnelbanan. Taket är unikt i Stockholm, men planeras tyvärr att rivas.