Södra änden av Brunnsviken och Bellevue
Bildkonst
Konstnär: Westerling, Erik (1819-1857). Stadsmuseet i Stockholm

Bellevue, Davidsborg och Roslagstull

Konstnär: Westerling, Erik
Material och teknik: Olja
Underlag: Duk
Mått i mm: 385x515

Trakten vid Brunnsvikens södra ände var en lantlig idyll 1856 då konstnären Erik Westerling (1819–1857) målade av området. Idag skulle ha han stått mitt i den cirkulationsplats där E18 möter Valhallavägen, Roslagsgatan, Birger Jarlsgatan och Cederdalsgatan. Men så här såg det alltså ut i mitten av 1800-talet.

Längs stranden mot berget leder vägen från Roslagen in mot staden förbi tullhuset vid Roslagstull. Det är det vita huset i två våningar omgärdat av ett staket. I bottenvåningen fanns tullkontor, rum för stadsvakten och krog. På övervåningen hade tullinspektören med familj sin bostad. Detta hus revs 1965 i samband med att Roslagsvägen och trafikplatsen Roslagstull byggdes ut.

På Roslagstullsvägen vandrar enstaka människor och ute på Brunnsviken syns en ångbåt. Mitt i målningen syns den gula malmgården Davidsborg med stora trädgårdsplaneringar som gömmer sig bakom staketet och träden. Den byggdes på 1720-talet och har varit både krog och sommarnöje. Malmgården revs på 1930-talet.

Längst till vänster i grönskan skymtar Pachens malmgård, senare kallad Bellevue. Uppfarten dit är strax bortom Davidsborg. Där ilgger idag Carl Eldhs skulpturateljé.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad