Interiör av en konstsalong med flera igenkännliga tavlor från 1890-talet. En man betraktar samlingen, flera män i lokalen.
Bildkonst
Konstnär: Carleman, Gustaf (1821-1911). Stockholms stadsmuseum

Blanchs konstsalong

Konstnär: Carleman, Gustaf
Material och teknik: Olja
Underlag: Duk
Mått i mm: 490x720

Målningen visar en jurybedömd utställning i Blanchs salong. Konstverken på väggarna påminner om verk av Eugène Jansson, Karl Nordström, Ernst Josephson och Prins Eugen, men detaljer i målningarna skiljer dem från förlagorna. Dessa konstnärer, förutom Prins Eugen, tillhörde Konstnärsförbundet. Det var en sammanslutning av svenska konstnärer som stod i opposition till Konstakademien och den tröghet som fanns där att fånga upp nya influenser i konsten. De ordnade också egna utställningar. 

På staffliet finns en målning som  känns igen som Prins Eugens Det gamla slottet. Eftersom duken har fallit från staffliet förstår vi att den nyss har avtäckts, alltså att den är ny. Det gamla slottet målades 1893, så Carlemans målning kan inte vara äldre än så.

Men det finns en detalj som inte stämmer och det är de två enarna eller cypresserna som står i förgrunden. De finns inte i  originalet. Om Carleman har tänkt sig att det ska föreställa Det gamla slottet kan han knappast ha utgått från ett fotografi. Personerna i förgrunden är desto mer porträttlika. Mannen i ljus rock är mycket lik konstnären Carl Larsson och den sittande mannen ser ut som Ernst Josephson. 

Gustaf Carleman var tidig med att experimentera med fotografi och drev mellan 1854-64 även en fotoateljé i Stockholm, först på Bryggargatan 11, sedan på Drottninggatan 65 i Johan Wilhelm Bergströms ateljé och slutligen vid Gustaf Adolfs torg 14. 


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad