Föremål

Grötskål, jordfynd vid muddring vid Karl Johans Torg