Josabeth Sjöberg
Foto

Josabeth Sjöberg

Josabeth Sjöberg hos porträttfotograf Gustaf Torgny Kullberg, som hade sin ateljé på Götgatan 57 (1865-1867) och därefter på Malmtorgsgatan 5. Josabeth Sjöberg är ungefär 55 år gammal på porträttet. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Josabeth Sjöberg 1812-1882

Josabeth Sjöberg 1812-1882