Foto

Gångpassage med butiker under Slussens trafikmaskin, Blå Bodarna