Foto
Fotograf: Almberg & Preinitz. Stockholms stadsmuseum

Gångpassage med butiker under Slussens trafikmaskin, Blå Bodarna

Uppdaterad