Foto
Fotograf: Almberg & Preinitz. Stadsmuseet i Stockholm

Gångpassage med butiker under Slussens trafikmaskin, Blå Bodarna

Uppdaterad