Foto
Fotograf: Almberg & Preinitz. Stockholms stadsmuseum

Slussens trafikmaskineri sett mot Södermalm. I mitten på bilden Södra Stadshuset, Stockholms Stadsmuseums byggnad

Uppdaterad