Foto
Fotograf: Almberg & Preinitz. Stadsmuseet i Stockholm

Slussens trafikmaskin under byggnad. Vy mot Stadsgården

Uppdaterad