Foto
Fotograf: Almberg & Preinitz. Stockholms stadsmuseum

Slussens trafikmaskin under byggnad. Vy mot Stadsgården

Uppdaterad