Foto
Fotograf: Stockholms stads småstugebyrå (SMÅA). Stadsmuseet i Stockholm

Tallkrogen före småstugeområdet och gatuarbetenas påbörjande, från centrum mot sydväst

Uppdaterad