Foto

Tallkrogen före småstugeområdet och gatuarbetenas påbörjande, från centrum mot sydväst