Foto

Interiör av barnkammaren i Clarence von Rosens palats, Strandvägen 55