Foto
Fotograf: Holmén, Erik. Stockholms stadsmuseum

Schaktningsarbete pågår i kvarteret Visan vid Djupdalsvägen i Olovslunds småstugeområde

Uppdaterad