Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Pärla, arkeologiskt fynd nummer 13, anläggning nummer 47 i fornlämning RAÄ 143, Spånga socken

Sakord: Pärla

Antal föremål: 1
Summa av vikt i kg: 4,295
Anmärkning: rensningsfynd
Fyndnr.: 13
Undernummer: 13:1

Fynd funnet i fornlämning RAÄ 143, Spånga socken
Typ av fornlämning: Gravfält och boplats
Anläggningsnr.: 47
Typ av anläggning: Brandgrav

Foto: Leif Strååt, SSM.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad