Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Slagg, arkeologiskt fynd nummer 1c, anläggning nummer 1 i fornlämning RAÄ 136, Spånga socken

Sakord: Slagg
Material: Slagg
Antal fragment: 1
Summa av vikt i kg: 4,295
Anmärkning: I det mörka myllagret
Fyndnr.: 1c

Fynd funnet i fornlämning RAÄ 136, Spånga socken
Anläggningsnr.: 1
Typ av anläggning: Skelettgrav

Foto: Leif Strååt, SSM.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad