Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Brända ben (Ben), arkeologiskt fynd nummer 14, anläggning nummer 7 i fornlämning RAÄ 143, Spånga socken

Sakord: Brända ben
Material: Ben
Vikt i kg: ,03
Summa av vikt i kg: 4,295
Anmärkning: Rensningsfynd
Fyndnr.: 14
Undernummer: 14:4 Inv.nr.

Fynd funnet i fornlämning RAÄ 143, Spånga socken
Typ av fornlämning: Gravfält och boplats
Anläggningsnr.: 7
Typ av anläggning: Brandgrav

Foto: Leif Strååt, SSM.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad