Foto

Skandinavien, olycksfall-, inbrotts- o. stöldförsäkringsaktiebolaget, Brunkebergstorg 11